Formula Student East

Overall: 6. Platz – 551,9 Punkte

Statische Disziplinen:

Business Plan: 3. Platz – 73,00 Punkte

CME: 8. Platz – 92,40 Punkte

Engineering Design: 20. Platz – 93,00 Punkte


Dynamische Disziplinen:

Acceleration: DNS – 0 Punkte

AutoX: DNS – 0 Punkte

Endurance: 5. Platz – 254,20 Punkte

Fuel Economy: 6. Platz – 39,20 Punkte

SkidPad: DNS – 0 Punkte


Formula Student Austria

Overall: 15. Platz – 367,5 Punkte

Statische Disziplinen:

Business Plan: 13. Platz – 59,70 Punkte

CME: 2. Platz – 99,00 Punkte

Engineering Design: 12. Platz – 105,1 Punkte


Dynamische Disziplinen:

Acceleration: DNF – 0 Punkte

AutoX: 12. Platz – 56,90 Punkte

Endurance: DNF – 0 Punkte

Fuel Economy: DNF – 0 Punkte

SkidPad: 10. Platz – 46,80 Punkte


Formula Student Germany

Overall: 25. Platz – 403,13 Punkte

Statische Disziplinen:

Business Plan: 23. Platz – 59,40 Punkte

CME: 3. Platz – 95,00 Punkte

Engineering Design: 14. Platz – 104,00 Punkte


Dynamische Disziplinen:

Acceleration: 1. Platz – 75,00 Punkte

AutoX: 7. Platz – 79,72 Punkte

Endurance: DNF – 0 Punkte

Fuel Economy: DNF – 0 Punkte

SkidPad: DNS – 0 PunkteFormula Student Spain

Overall: 12. Platz – 441,90 Punkte

Statische Disziplinen:

Business Plan: 10. Platz – 65,00 Punkte

CME: 2. Platz – 87,00 Punkte

Engineering Design: 12. Platz – 91,00 Punkte


Dynamische Disziplinen:

Acceleration: 1. Platz – 75,00 Punkte

AutoX: 7. Platz – 69,20 Punkte

Endurance: DNF – 0 Punkte

Fuel Economy: DNF – 0 Punkte

SkidPad: 7. Platz – 54,70 Punkte


Eventvideo C-19 Bengal